| BIP |

Dokumenty korporacyjne

Statut WZL2

Pobierz

Kodeks etyczny

Pobierz

Polityka jakości

Pobierz

Struktura organizacyjna

Pobierz

Pracowniczy program emerytalny

Pobierz

Pozwolenie AEO

Pobierz

Certyfikaty

Wszystkie certyfikowane systemy zarządzania podlegają jednolitemu nadzorowaniu przez Biuro Systemów Zarządzania tworząc unikatowy zintegrowany system, w skład którego wchodzi zarówno zarządzanie jakością w lotnictwie, obronie narodowej jak i zarządzanie środowiskowe.

Lp. Norma/Przepis Nazwa certyfikatu Wydany przez Posiadany od
1. PART-145 Nr PL.145.015 Zatwierdzona organizacja obsługowa ULC 1997
2. ISO 9001 Systemy zarządzania jakością ZSJZ 2004
3. AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zarządzania jakością ZSJZ 2004
4. NCAGE Nr 0355H Natowski kod podmiotu gospodarki narodowej WCJNiK 2003
5. WSK Wewnętrzny system kontroli obrotu specjalnego PCBC 2003
6. KONCESJA Nr B-031/2003 Obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym MSWiA 2003
7. ŚWIADECTWO UZNANIA Obsługa zbiorników ciśnieniowych Szef Delegatury WDT
w Olsztynie
2006
8. USP/C/2006 Nr 009 Projektowanie, budowa i obsługa samolotów ultralekkich ULC 2006
9. AS 9100 Lotnictwo i kosmonautyka BVQI 2008
10. ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Ochrona informacji niejawnych SKW 2008
11. ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego ZSJZ 2009
12. PART M/G Zatwierdzona organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu ULC 2011