| BIP |

Historia

Historia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. jest nierozerwalnie złączona z historią
i rozwojem polskiego lotnictwa wojskowego.

Powitanie oficerów Francuskiej Misji Wojskowej

historia_2

Uczniowie Szkoły Pilotów

historia_3

Hangary

Jako datę początkową istnienia firmy najczęściej określa się rok 1945, wtedy powstały Ruchome Warsztaty Polowe, jako pozostałość po opuszczających Bydgoszcz wojskach wyzwoleńczych.

Pamiętać jednak należy, że historia lotniska oraz obiektów dzisiejszych w WZL Nr 2 S.A. sięga roku 1923. To właśnie wtedy Polska odzyskała na mocy Traktatu Wersalskiego lotnisko wraz z hangarami technicznymi.

Od tego momentu lotnictwo polskie nieprzerwalnie korzysta z funkcjonującego lotniska oraz zaplecza technicznego. W pierwszych latach działalności Ruchome Warsztaty Polowe, które zostały przemianowane na Lotnicze Warsztaty Nr 1 zajmowały się naprawianiem sprzętu poradzieckiego m.in. Po-2, Jak-9, Ił-2.

Wraz z rozwojem i modernizacją lotnictwa w 1957 roku Lotnicze Warsztaty Nr 1 przemianowano na Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 2. W tym momencie rozpoczęła się też nowa era lotnictwa. Zaczęto remontować samoloty odrzutowe. Były to samoloty produkowane na radzieckiej licencji m.in. Mi-15, MiG-17, Lim-2, Lim-5, Lim-6. W szczytowym okresie „zimnej wojny” Lotnicze Zakłady Remontowe remontowały ok. 100 samolotów w ciągu roku. Był to też szczytowy moment rozwoju Sił Powietrznych, których flota liczyła ok. 1000 samolotów różnych typów.

W 1982 roku chcąc podkreślić wojskowych charakter firmy kolejny raz zmieniono nazwę firmy. Tym razem na Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2. Zakład nadal zajmował się remontami samolotów będących na wyposażeniu Sił Powietrznych jednak już zaczął przygotowania do zmian, które wymusił zakup nowoczesnych jak na ówczesne czasy samolotów Su-22 i MiG-29, wysiłkiem całej załogi WZL-2 rozpoczęto remont i naprawy tych samolotów w 1995 roku. Dzięki temu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 stały się głównym partnerem Polskich Sił Powietrznych. Dalsze zmiany nastąpiły w 2008 roku, kiedy MON dokonując restrukturyzacji postanowiło przeprowadzić komercjalizację wszystkich podległych przedsiębiorstw. Od tej chwili WZL Nr 2 S.A. działając prężnie na rynku zamówień publicznych wygrywa wiele postępowań przetargowych na remonty i naprawy sprzętu lotniczego użytkowanego przez Siły Zbrojne. Mając doświadczenie i możliwości techniczne oraz wykwalifikowaną kadrę rozpoczęły przygotowania do wdrożenia napraw samolotów F-16 i C-130. WZL Nr 2 S.A. po raz pierwszy zdecydowanie otworzyły się również na lotnictwo cywilne. Obecnie są Autoryzowanym Centrum Serwisowym dla samolotów Cirrus.

Historia i teraźniejszość Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. daje nadzieję na dalszy rozwój i stałe miejsce na mapie polskiego lotnictwa.

historia_4

Hangar bydgoskiego lotniska

historia_5

Widok na zabudowania lotniska

historia_6