| BIP |

Kariera

O pracy w WZL Nr 2 S.A.

Dzięki prowadzonym inwestycjom, a przede wszystkim pozyskiwaniu nowych rynków – zarówno w kraju jak i poza nim – jesteśmy w stanie zapewnić miejsce pracy coraz większej ilości mieszkańców naszego regionu. Aktywnie wdrażamy również różnego rodzaju projekty rozwojowe, których efektami jest wzrost zatrudnienia oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

Największą wartość firmy stanowi wykwalifikowany, zaangażowany i otwarty na nowe wyzwania personel. Dzięki jego efektywnej pracy WZL Nr 2 S.A. zdobyły wysoką pozycję na rynku.

Jako pracodawca, zapewniamy odpowiednie warunki pracy poprzez nowoczesne zarządzanie i stwarzanie możliwości rozwoju pracowników. Kładziemy szczególny nacisk na podnoszenie umiejętności zawodowych personelu, stwarzając warunki rozwoju zawodowego pracowników w ramach prowadzonej polityki personalnej. Przewiduje ona ciągłe podwyższenie kwalifikacji zatrudnionego personelu poprzez ułatwianie pracownikom nauki w szkołach średnich i wyższych oraz organizowanie szkoleń otwartych
i zamkniętych.

Wiedza, umiejętności i zaangażowanie naszych pracowników odgrywają istotną rolę w sukcesach WZL Nr 2 S.A. w kraju jak i za granicą. Dlatego stawiamy na osoby ambitne, szukające wyzwań, które wniosą do firmy nowe pomysły.

Umożliwiamy rozwój zawodowy oraz zdobycie unikalnych doświadczeń poprzez dobre warunki pracy i życzliwą atmosferę.

Praca w WZL Nr 2 S.A. oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy. To co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników. Angażujemy ludzi do pracy w zespołach  projektowych. Od samego początku uczymy odpowiedzialności w podejmowaniu skutecznych decyzji. Dla osób wiążących swoją przyszłość z naszą firmą  przygotowaliśmy ścieżki rozwoju zawodowego. Pracownicy uczestniczą w odpowiednio dobranych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych doskonalących ich umiejętności zawodowe
i rozwój osobisty.

Na każdym szczeblu struktury organizacyjnej pracownik otrzymuje wsparcie doświadczonej kadry, służącej doradztwem w kwestiach zawodowych.
Istotnym jest, aby każdy z pracowników znajdujący się na danym szczeblu kariery zawodowej mógł określić:
  • jakie są jego własne wartości w stosunku do pracy zawodowej,
  • co osiągnął do tej pory, a co chciałby osiągnąć w przyszłości,
  • który z obszarów działalności Spółki interesuje go najbardziej, w którym mógłby najlepiej rozwinąć swoje zdolności i wykorzystać zdobytą wiedzę.
Jednocześnie WZL Nr 2 S.A. starają się utrzymać pozycję lidera w branży poprzez etyczne praktyki prowadzenia interesów, wykształconych pracowników, społeczne i regionalne partnerstwa oraz podnosząc wyniki w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
  • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

Przez cały rok organizujemy staże i praktyki zawodowe. Do udziału w nich zapraszamy uczniów
i studentów. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy
i nowych doświadczeń.
Praktykantom i stażystom zapewniamy:

  • możliwość poznania środowiska pracy w Spółce;
  • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami;
  • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Spółki;
  • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

Osoby zainteresowane pracą w Spółce proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Dział Personalny
ul. Szubińska 107 85-915 Bydgoszcz
lub drogą elektroniczną: kadry@wzl2.mil.pl

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.