| BIP |

Władze Spółki

Rada Nadzorcza
Przemysław Przybylski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marzena Pabjasz Członek Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Pyszkowska Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka Członek Rady Nadzorczej
Roman Ignasiak Członek Rady Nadzorczej
Zarząd i Dyrekcja
Leszek Walczak Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Magdalena Suplicka Dyrektor Handlowy

Lilia Burzych Główny Księgowy

Szymon Dankowski  Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Jakości

Waldemar Topol Dyrektor Techniczny

Daniel Ciechalski Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzania Infrastrukturą

Jędrzej Kowalczewski Dyrektor Produkcji