• pl
  • en

A A A

| BIP |

Władze Spółki

Rada Nadzorcza
Przemysław Przybylski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marzena Pabjasz Członek Rady Nadzorczej
Roman Ignasiak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Pyszkowska Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd i Dyrekcja
Leszek Walczak Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Magdalena Suplicka Dyrektor Handlowy

Lilia Burzych Główny Księgowy

Szymon Dankowski  Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Jakości

Waldemar Topol Dyrektor Techniczny

Daniel Ciechalski Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzania Infrastrukturą

Jędrzej Kowalczewski Dyrektor Produkcji