| BIP |

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Przemysław Przybylski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Gralik Członek Rady Nadzorczej

Leonard Szymański Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Pyszkowska Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Zieliński Członek Rady Nadzorczej

Zarząd i Dyrekcja
Leszek Walczak Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Daniel Ciechalski Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzania Infrastrukturą

Magdalena Suplicka p.o. Dyrektor Handlowy

Szymon Dankowski  Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Jakości

Waldemar Topol Dyrektor Techniczny

Lilia Burzych Główny Księgowy

Zbigniew Matuszczak Członek Zarządu – Dyrektor Badań i Rozwoju

Jędrzej Kowalczewski Dyrektor Produkcji