| BIP |

Oferta

WZL Nr 2 S.A. jest głównym partnerem wspierającym i zabezpieczającym eksploatację statków powietrznych Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w tym Su-22, MiG-29, F-16 oraz Hercules C-130.

Zakres działalności obejmuje

 • wykonywanie pełnych remontów obejmujących weryfikację, naprawę i malowanie;
 • obsługi i przeglądy okresowe;
 • naprawy awaryjne;
 • weryfikację i naprawy komponentów systemów samolotu za wyjątkiem silnika;
 • przedłużanie resursów technicznych;
 • produkcję i dostawy części zamiennych jednorazowych;
 • opracowywanie i wdrażanie aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu naziemnego;
 • szkolenie personelu;
 • przygotowywanie publikacji technicznych.

W związku z pozyskiwaniem przez Polskie Siły Powietrzne nowych typów samolotów, WZL Nr 2 S.A. stopniowo rozwija swoje możliwości serwisowe dążąc do zapewnienia użytkownikowi jak największego wsparcia w zakresie F-16 i C-130. W 2012 roku wsparcie to obejmuje:

 • ruchomienie remontu typu D-level dla komponentów podwozia, pneumohydraulicznych i elektrycznych dla samolotu F-16;
 • usuwanie pokrycia malarskiego metodą blastingu i pełne malowanie F-16;
 • wykonywanie obsług typu ISO dla samolotów C-130;
 • dostawę części zamiennych i jednorazowych;
 • produkcję sprzętu naziemnego i obsługowego;
 • naprawy doraźne i drobne modyfikacje systemów.

Istotną dziedziną działalności WZL Nr 2 S.A. staje się modernizacja i wyposażanie statków powietrznych w nowoczesne systemy. Spółka wykonała modernizacje statków powietrznych typu MiG-29, Su-22, TS-11, Mi-17, Mi-8, Mi-2 wyposażając je m.in. w systemy: GPS, TACAN, VOR/ILS, światła antykolizyjne, radiostacje UHF/VHF, transpondery, KT/IFF i inne. W 2007 roku przeprowadzono głęboką modernizację samolotu Su-22 dla Sił Powietrznych Angoli polegającą m.in. na zabudowie i  integracji nowego komputera misji, platformy laserowej EGI, celownika przeziernego HUD, wyświetlacza wielofunkcyjnego. W latach 2011-2014 realizowane jest doposażenie 16 samolotów MiG-29 Polskich Sił Powietrznych polegające na integracji nowoczesnych systemów awioniki i zbudowaniu otwartej architektury w oparciu o nowy komputer misji i szynę danych MIL BUS 1553 B.
W listopadzie 2011 roku zakończono remont prototypowy śmigłowca Mi-8 połączony z przedłużeniem resursu technicznego i modernizacją. Spółka otrzymała uprawnienia do wykonywania remontów seryjnych tego typu statków powietrznych.