| BIP |

Galwanizernia

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. od 2006 roku rozpoczęły głęboką modernizację Wydziału Powłok Galwanicznych. Efektem jest najnowocześniejsza w regionie galwanizernia, posiadająca możliwości nakładania standardowych oraz unikatowych powłok galwanicznych o najwyższej jakości. Jakość procesów galwanicznych wykonywanych w zakładzie potwierdzana jest zewnętrznymi audytami nadającymi uprawnienia do wydawania świadectw w zakresie wielu norm krajowych, światowych, militarnych itp. Kontrola procesów oraz kontrola jakości powłok w galwanizerni odbywa się wieloetapowo, dając gwarancję najwyższej jakości. Inwestycja w nowoczesną oczyszczalnię ścieków umożliwiła wydziałowi powłok galwanicznych pracę w systemie zamkniętego obiegu wody. Zaowocowało to dużymi oszczędnościami, poprawą jakości kąpieli galwanicznych, a co najbardziej istotne miało znaczący wpływ na ochronę środowiska.

Zakres działalności obejmuje:

Procesy galwaniczne:
Jakość powłok galwanicznych zapewniamy poprzez monitoring kąpieli galwanicznych tj. poprzez:
 • kontrolę wizualną;
 • badanie grubości powłoki;
 • badanie odporności korozyjnej w mgle solnej zgodnie z ASTM B-117, ISO 9227, DIN 50021;
 • badanie mikrotwardości powłoki galwanicznej metodą Vickersa;
 • badanie przyczepności na taśmę;
 • badanie stopnia uszczelniania barwnym testem kroplowym;
 • badanie ścieralności anody twardej.

Analizy chemiczne wykonuje zakładowe laboratorium chemiczne.

Dla potwierdzenia wysokiej jakości nałożonych powłok galwanicznych możemy wykonać:
 • Badanie odporności korozyjnej:

– w mgle solnej wg ASTM B 117
– DIN 50 021, ISO 9227

 • Badania przyczepności powłoki:

– taśmą wg FED STD 141
– PN-EN ISO 2819

 • Badania grubości powłok
 • Badania twardości powłok metodą Vickersa
Informacje

/  +48 52 36-28-796
galwanizernia@wzl2.mil.pl