| BIP |

Pojemniki transportowe

PROJEKTujemy oraz PRODUKujemy KONTENERy DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU SILNIKÓW LOTNICZYCH:
 • TW2-117A
 • TW3-117MT
ORAZ PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ:
 • WR-8
 • WR-14
 • WR-24
GWARANTUJEMY ZGODNOŚĆ Z NORMami:
 • STANAG 2828
 • STANAG 2829MH
 • STANAG 4062MH
 • STANAG 4281PCS
 • ISO 668-seria 1
DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE:
 • odporność na wibracje niskiej częstotliwości
 • wodoszczelność
 • odporność na temperatury w zakresie od –40°C do +70°C

Zapewniamy malowanie na zewnątrz i wewnątrz farbą w kolorze RAL 6006 o stopniu matowym.

WZL Nr 2 S.A. posiada zdolność przeprowadzenia pełnego cyklu produkcyjnego: od projektu do produkcji dowolnego kontenera/pojemnika na kontener/pojemnika według potrzeb lub specyfikacji.

Informacje

/  +48 52 36-28-730
wydz.mech@wzl2.mil.pl