• pl
  • en
| BIP |

Usługi metrologiczne

Metrologia istnieje w WZL Nr 2 S.A. od 1959 roku. W wyniku stale powiększającej się bazy wzorców zakładowych i aparatury kontrolnej, labolatorium posiada kompetencje techniczne do sprawdzania następujących grup przyrządów pomiarowych:

Dla usług metrologicznych na cele obronności kraju labolatorium posiada certyfikat Nr 22/2011/WCM Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025; 2005.

Informacje

/  +48 52 36-28-824
metrologia@wzl2.mil.pl