| BIP |

Lotnictwo wojskowe

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są głównym partnerem wspierającym i zabezpieczającym eksploatację statków powietrznych Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w tym Su-22, MiG-29, C-130 Hercules.

Zakres działalności obejmuje:

  • wykonywanie remontów w zakresie weryfikacji, naprawy, montażu, malowania i wykonania lotów próbnych;
  • obsługi okresowe, prace kontrolno-regeneracyjnych;
  •  serwisowanie statków powietrznych;
  • weryfikację i naprawy komponentów systemów samolotu za wyjątkiem silnika;
  • przedłużanie resursów technicznych;
  • opracowywanie i wdrażanie biuletynów technicznych;
  • produkcję i dostawy części zamiennych;
  • opracowywanie i wdrażanie aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • projektowanie i produkcję sprzętu do obsługi naziemnej;
  •  szkolenie personelu;
  • przygotowywanie publikacji technicznych.

W związku z pozyskiwaniem przez Polskie Siły Powietrzne nowych typów samolotów, WZL Nr 2 S.A. stopniowo rozwija swoje możliwości serwisowe dążąc do zapewnienia użytkownikowi jak największego wsparcia w zakresie F-16 i C-130.

W 2012 roku wsparcie to obejmowało:

  •  uruchomienie remontu (poziom D-level) dla komponentów podwozia, agregatów pneumohydraulicznych i elektrycznych dla samolotów F-16;
  •  usuwanie pokrycia malarskiego metodą blastingu;
  •  malowanie samolotu F-16 ;
  •  wykonywanie obsług typu ISO dla samolotów C-130;
  •  dostawę części zamiennych i materiałów do bezpośredniego zużycia;
  • projektowanie i produkcję sprzętu naziemnego i obsługowego;
  • naprawy doraźne i drobne modyfikacje systemów.

Dotychczasowe doświadczenia specjalistów WZL Nr 2 S.A. zostały wykorzystane przy wielu modernizacjach sprzętu użytkowanego przez Siły Powietrzne RP, zarówno na poziomie projektowym jak i wykonawczym. W ramach wchodzenia Polski w struktury NATO konieczna była modernizacja wyposażania statków powietrznych w nowoczesne systemy spójne z systemami koalicjantów. W ramach tych działań spółka wykonała modernizacje statków powietrznych typu MiG-29, Su-22, TS-11, Mi-17, Mi-8, Mi-2 wyposażając je między innymi w systemy: GPS, TACAN, VOR/ILS, światła antykolizyjne, radiostacje UHF/VHF, transpondery KT/IFF i inne.
W 2007 roku dla Sił Powietrznych Angoli przeprowadzono głęboką modernizację samolotów Su-22, polegającą m.in. na zabudowie i integracji nowego komputera misji, platformy laserowej EGI, celownika przeziernego HUD, wyświetlacza wielofunkcyjnego.
W latach 2011-2014 w ramach umowy zawartej z MON, realizowane jest doposażenie 16 samolotów MiG-29 Polskich Sił Powietrznych polegające na integracji nowoczesnych systemów awioniki i zbudowaniu otwartej architektury w oparciu o nowy komputer misji i szynę danych MIL BUS 1553 B.
W listopadzie 2011 r. zakończono remont prototypowy śmigłowca Mi-8 połączony z przedłużeniem resursu technicznego i modernizacją. Spółka otrzymała uprawnienia do wykonywania remontów seryjnych tego typu statków powietrznych.