| BIP |

Plastic Media Blasting

SUCHE ZDEJMOWANIE POWŁOKI MALARSKIEJ METODĄ PMB – PLASTIC MEDIA BLASTING

PMB umożliwia szybkie i skuteczne usunięcie starych farb, powłok malarskich z powierzchni metalowych, aluminiowych i kompozytowych bez uszkodzenia powierzchni.
Oczyszczanie elementów odbywa się za pomocą strumienia sprężonego powietrza z dodatkiem ścierniwa akrylowego typu V (MIL-P-85891). Ścierniwo dociera w najmniejsze zagłębienia i usuwa powłokę malarską. Proces blastingu nie niszczy obrabianej powierzchni. Oczyszczona powierzchnia jest doskonale przygotowana do dalszego procesu malowania.

Maksymalne wymiary obrabianych detali:
  • Szerokość: 29m
  • Wysokość: 10m
  • Długość: 30m

Instalacja PMB spełnia najbardziej restrykcyjne normy ochrony środowiska.

Zrealizowane prace:

Proces PMB został wykonany na powierzchniach aluminiowych i kompozytowych samolotu.

Proces PMB został został wykonany na powierzchniach aluminiowych i kompozytowych śmigłowca.

Informacje

+48 52 36-28-875
malarnia@wzl2.mil.pl