| BIP |

Metrologia

Dział Metrologii

Zakres działania Laboratorium obejmuje:

  • sprawdzanie i kalibrację przyrządów pomiarowych na potrzeby WZL nr 2 S.A,
  • sprawdzanie i kalibrację przyrządów pomiarowych dla odbiorców zewnętrznych,
  • pomiary detali i wyrobów produkcyjnych w ramach posiadanego wyposażenia pomiarowego,
  • badanie materiałów i charakterystyk wyrobów dla potrzeb produkcji WZL nr 2 S.A.

Aktualnie Dział Metrologii wykonuje sprawdzenia metrologiczne przyrządów i stanowisk pomiarowych w następujących dziedzinach obejmujących pracownie:

  • długości i kąta,
  • ciśnienia,
  • wytrzymałości i siły,
  • temperatury i wilgotności,
  • elektryczną,
  • radioelektroniczną.

Pracownie Działu Metrologii spełniają wymagania lokalowe i środowiskowe według normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005. Natomiast wyposażenie kontrolno-pomiarowe jest systematycznie uzupełniane. Nadzór nad wyposażeniem spełniany jest przez praktyczne stosowanie zaleceń norm: PN-EN ISO/IEC 17025:2005; PN-ISO 10012:2004

Laboratorium posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem Wojskowego Centrum Metrologii (nr LM24/2016) system zapewnienia jakości zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Każdy zainteresowany klient ma pełny wgląd do Księgi Jakości opracowanej wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz do zbioru procedur.

Laboratorium dysponuje także wszystkimi uprawnieniami wynikającymi z ogólnie posiadanych przez WZL nr 2 S.A. certyfikatów systemów jakości w zakresie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-kontrolnym.

Personel wykonujący kalibracje i sprawdzenia tworzą osoby z przygotowaniem zawodowym oraz indywidualnymi uprawnieniami metrologicznymi (IUM) nadanymi przez Dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii.

Laboratorium jest członkiem rzeczywistym nr 472 Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących POLLAB. Uczestnictwo w życiu klubu ułatwia wymianę doświadczeń i informacji dotyczących systemów zarządzania jakością, akredytacji i certyfikacji pomiędzy członkami. Członkostwo ułatwia organizację międzylaboratoryjnych badań porównawczych, promuje oraz upowszechnia praktyczne doświadczenia członków klubu, a zatem także personelu laboratorium.

CENNIK NA USŁUGI METROLOGICZNE

Przyrządy do pomiaru długości i kąta

Lp. Nazwa przyrządu pomiarowego Typ Cena (zł) Uwagi
1. Czujnik zegarowy calowy do 1″ 120,00 zł
2. Czujnik zegarowy calowy powyżej 1″ 160,00 zł
3. Czujnik zegarowy do 10 mm lub Macki 80,00 zł
4. Czujnik zegarowy powyżej 10 mm do 25 mm 110,00 zł
5. Czujnik zegarowy powyżej 25 mm 150,00 zł
6. Głębokościomierz mikrometryczny 80,00 zł
7. Głębokościomierz suwmiarkowy 45,00 zł
8. Grubościomierz czujnikowy 70,00 zł
9. Kątomierz uniwersalny /optyczny/ 80,00 zł
10. Kątownik stalowy 50,00 zł
11. Liniał krawędziowy 70,00 zł
12. Mikrometr do 25 mm 60,00 zł
13. Mikrometr powyżej 100 mm do 500 mm 100,00 zł
14. Mikrometr powyżej 25 mm do 100 mm 70,00 zł
15. Przymiar dwustronny sztywny i półsztywny do 1m 50,00 zł
16. Przymiar jednostronny sztywny i półsztywny do 1m 30,00 zł
17. Suwmiarka do 150 mm 40,00 zł
18. Suwmiarka powyżej 150 mm do 250 mm 50,00 zł
19. Suwmiarka powyżej 250 mm do 500 mm 60,00 zł
20. Suwmiarka powyżej 500 mm do 1000 mm 100,00 zł
21. Szczelinomierz (1 listek) 6,00 zł
22. Średnicówka czujnikowa do 50 mm (kpl.) 170,00 zł
23. Średnicówka czujnikowa powyżej 50 mm (kpl.) 200,00 zł
24. Średnicówka mikrometryczna (1 szt.) 100,00 zł
25. Wysokościomierz mikrometryczny 80,00 zł
26. Wysokościomierz suwmiarkowy do 250 mm 60,00 zł
27. Wysokościomierz suwmiarkowy powyżej 250 mm 70,00 zł
28. Odmowa wzorcowania – weryfikacja 15,00 zł