• pl
  • en

A A A

| BIP |

V Tura udostępniania akcji

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. informują, że w dniu 12 MAJA 2016 roku będzie kontynuowana procedura nieodpłatnego zbywania akcji Spółki uprawnionym, którzy:

  • podpisali już umowy nabycia akcji w okresach wcześniejszych – osoby te będą mogły odebrać  nabyte akcje (odcinki zbiorowe akcji WZL Nr 2 S.A.)
  • jeszcze nie podpisali i nie odebrali odcinka akcji WZL Nr 2 S.A.
Obsługa prawna osób prowadzona będzie w dniu 12.05.2016 roku w Hotelu „Ikar”
w godzinach od 10:00 – 13:00.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnego zbywania akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerami: 52 36 28 657; 795 144 281, jak również w firmie Capitali Investment pod numerami: 787 642 478; 787 642 585.