• pl
  • en

A A A

| BIP |

Działalność społeczna

Jesteśmy jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, należących do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski.

Wiarygodność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo oraz świadomość znaczenia świadczonych usług to wartości, które na stałe wpisały się w misję naszego przedsiębiorstwa.

Posiadając stabilną pozycję rynkową dostrzegamy problemy otoczenia i reagujemy na jego potrzeby.
Działania zawarte w naszej strategii zostały ściśle powiązane z odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem dla realizacji celów biznesowych.

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, o czym świadczy nasza otwartość i dialogi prowadzone z otoczeniem. Mówiąc o odpowiedzialności mamy na myśli zwrócenie uwagi na potrzeby oraz polepszenie relacji, nie tylko z naszymi klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami, a także lokalną społecznością.

Wiemy, że odpowiedzialny biznes to długotrwały proces, dlatego chcemy aby polityka przez nas prowadzona nie polegała na jednorazowym podejmowaniu inicjatywy, ale na stałym i świadomym postępowaniu.
Działania przez nas wdrażane, to głównie akcje prospołeczne i proekologiczne, prowadzone równorzędnie z działalnością biznesową naszego zakładu.

Przydatne linki

www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,pracowniczy,391.html
strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęcona tematyce „wolontariatu pracowniczego”.

www.csrinfo.org
Portal o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

www.fob.org.pl
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

www.wolontariat.org.pl
Ogólna Sieć Centrów Wolontariatu

www.csr.parp.gov.pl
strona projektowa Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.