• pl
  • en

A A A

| BIP |

Wolontariat pracowniczy

W celu popularyzacji idei wolontariatu wśród pracowników Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz angażowania pracowników w działania na rzecz własnego otoczenia, rozwoju społeczności lokalnych i pomocy grupom potrzebującym, Spółka rozpoczęła od października 2014 roku realizację programu wolontariatu pracowniczego „Wolontariat Zmienia Ludzi”. Nic tak nie buduje wzajemnych relacji jak działanie, któremu przyświeca wspólny cel. Co więcej, jeśli tym celem jest praca na rzecz innych, to rośnie nie tylko zaangażowanie, czy motywacja do pracy, ale poczucie satysfakcji: zrobiłem coś dobrego dla innych.

Cel wolontariatu

Celem wolontariatu pracowniczego pod hasłem „Wolontariat Zmienia Ludzi” jest wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w realizacji ich działalności statutowej, z naciskiem na długofalowość działań i efektów.

Rada Programowa

Leszek Walczak

Przewodniczący

Maciej Ostrowski

Członek

Daniel Ciechalski

Członek

Krzysztof Śmigiel

Członek

Jerzy Doberski

Członek

Katarzyna Stefanowicz

Koordynator

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu pracowniczego:

Telefon:  52 36 28 626
Kom.: 668 867 097
e-mail:  k.stefanowicz@wzl2.mil.pl

Aktualności wolontariatu