• pl
  • en

A A A

| BIP |

Dywidenda

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, informuje akcjonariuszy iż wypłata dywidendy za 2015 rok dokonywana będzie w następujący sposób:

  • 25.07.2016 – wypłata dla osób, które zadeklarowały przelew na rachunek bankowy.
  • 25-29.07.2016 – pozostali pracownicy Spółki – wypłata w kasie Zakładowej.
  • 25-29.07.2016 – pozostali akcjonariusze (emeryci), którzy zadeklarowali wypłatę w kasie Zakładowej.

Wypłata dywidendy w Kasie nastąpi w godzinach od 9:00 – 14:00.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie odbioru dywidendy pod nr telefonu 52 / 3628654.