• pl
  • en

A A A

| BIP |

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące wykonuje personel posiadający certyfikaty zgodne z normami EN 4179, EN 473, NAS 410 wydane przez PZL Świdnik S.A.
Metoda magnetyczno-proszkowa

Dzięki, której badamy konstrukcje i podzespoły wykonane z materiałów ferromagnetycznych: stali ferrytycznych, żeliwa oraz staliwa.

Metoda penetracyjna

Stosowaną do wykrywania nieciągłości powierzchniowych. Wykorzystywana do badania konstrukcji i podzespołów wykonanych z materiałów ferro-magnetycznych, nieferromagnetycznych i metali nieżelaznych.

Metoda prądów wirowych
Należy do metod badań „powierzchniowych” i „podpowierzchniowych”.
Za pomocą tej metody badamy konstrukcje i podzespoły wykonane z materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych i metali nieżelaznych. Metoda umożliwia badanie nieciągłości bez zdejmowania powłoki lakierniczej. Posiadamy certyfikat PART-145 w zakresie wykonywania badań nieniszczących cywilnych statków powietrznych.
Informacje

/  +48 52 36-28-812
lab@wzl2.mil.pl