Obróbka strumieniowo-ścierna i wibrościerna

Wykonujemy:
  • obróbkę strumieniowo-ścierną w kabinach śrutem staliwnym, kulkami szklanymi lub tworzywem sztucznym (blasting)
  • obróbkę wibrościerną detali ze stopów aluminium w urządzeniach korytowym i wirowym dla ogradowania i nadania gładkości powierzchni po obróbce skrawaniem w celu uzyskania wysokiej jakości powłok galwanicznych
Informacje

+48 52 36-28-730
wydz.mech@wzl2.mil.pl