Aktualności

Lip 06

Ogłaszamy rekrutację uczestników do projektu lotniczy żłobek

Rekrutacja trwa: w dniach 08.07 do 22.07.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów do kancelarii żłobka)

Uwaga: preferencyjna cena czesnego obowiązuje do 28.02.2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

Żłobek „Smyki Awioniki”, tj. ul. Księdza Józefa Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

Dokumenty do pobrania:
Ankieta (dokument podlega weryfikacji wyłącznie w momencie pozytywnej weryfikacji kryteriów formalnych)

Biuro rekrutacji dostępne dla uczestników:

Lotniczy Żłobek „Smyki Awioniki”, tj. ul. Księdza Józefa Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

Email: lotniczy.zlobek@gmail.com

tel. 720-746-197

Biuro projektu:

WZL Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz

Email: lotniczy.zlobek@gmail.com

tel. 720-746-197