Ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zabezpieczenie ścian malarni (boks 32) blachą trapezową” Nr referencyjny sprawy: 60/I/WZL2/2023

Informujemy, że zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe STABUD-PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o.ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz. 

W/w firma zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień oraz Pracy Zespołu Przetargowego, Tekst Jednolity z dnia 06.04.2018 r. uzyskała najwyższą ocenę. Wybór najkorzystniejszej oferty został rekomendowany do Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych   Nr 2 S. A.   Niniejsza decyzja wyboru  jest decyzją ostateczną.

Dziękujemy pozostałym oferentom za udział w niniejszym postępowaniu przetargowym i zapraszamy do współpracy w przyszłości.