Ogłoszenia

Licencje MS Windows Srv CAL per User – 750 szt.

Szanowni Państwo,

niniejszym przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez  firmę Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o.

W/w firma zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień oraz Pracy Zespołu Przetargowego, Tekst Jednolity z dnia 06.04.2018 r. uzyskała najwyższą ocenę. Wybór najkorzystniejszej oferty został rekomendowany do Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych   Nr 2 S. A.
Niniejsza decyzja wyboru  jest decyzją ostateczną.
Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu przetargowym i zapraszamy do współpracy w przyszłości.