Ogłoszenia

„Zabezpieczenie ścian malarni (boks 32) blachą trapezową”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

ul. Szubińska 107,

85-915 Bydgoszcz

zapraszają do składania ofert w przetargu pn.:
 
 „Zabezpieczenie ścian malarni (boks 32) blachą trapezową”
Nr referencyjny sprawy: 60/I/WZL2/2023


1. Warunki udziału w przetargu określono w ”Warunkach przetargu”

Warunki przetargu (220kB) 

Projektowane postanowienia umowy (73kB)

Formularz Oferty (81kB)
2. Termin składania ofert: 05.03.2024 r. godz. 12:00.