Company Authorities

SUPERVISORY BOARD

Tomasz Mączka

Member of the Supervisory Board

Dariusz Sokólski

Member of the Supervisory Board

Ryszard Walerian Dębski

Member of the Supervisory Board

Małgorzata Owczarska

Member of the Supervisory Board

Tomasz Fortuna 

Member of the Supervisory Board

Zofia Barbara Szalczyk

Member of the Supervisory Board

Aleksandra Dziubek

Member of the Supervisory Board

Marzena Pabjasz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Owczarska

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Cukierski

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Fortuna

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Bala

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Nocuń

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kotlarek

Członek Rady Nadzorczej

MANAGEMENT BOARD

Dariusz Sokólski
Acting CEO

Barbara Palmowska
Member of the Management Board
 

Directors - Bydgoszcz

Magdalena Suplicka

Commercial Director

Piotr Czyżak

Operations Director

Zbigniew Matuszczak

Technical Director

Directors - Warszawa

Dariusz Maj
Director of Aircraft Propulsion Production

Jacek Król

Director of Aircraft Propulsion Engineering