DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWO

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, należących do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski.

lat doświadczenia

lokalizacje

osób stałej załogi

Z DUMĄ NALEŻYMY DO