DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWO

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, należących do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski.

lat doświadczenia

lokalizacje

osób stałej załogi

Z DUMĄ NALEŻYMY DO

Szanowni Państwo,

 

w związku z wprowadzeniem nowego systemu rejestrowego faktur w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. (dalej jako WZL2) z dniem 16.01.2023 ustanawia się jako miejsce przyjęcia i zarejestrowania faktur przekazywanych pocztą tradycyjną: Kancelarię Jawną znajdująca się pod adresem Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, Polska.

Dla faktur w obiegu elektronicznym właściwym miejscem doręczenia jest adres:  faktury@wzl2.mil.pl

  

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia i zarejestrowania faktury w naszym systemie jest umieszczenie na fakturze pełnego numeru zamówienia WZL2. Dokumenty otrzymane bez tego numeru nie będą przyjmowane.