O firmie

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, zaliczanym do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski. Spółka należy do koncernu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku i potrzeby Sił Zbrojnych RP podjęła decyzję o połączeniu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy z Wojskowymi Zakładami Wojskowymi Nr 4 S.A. w Warszawie. Po konsolidacji w styczniu 2020 roku możliwości warszawskiego zakładu zasiliły ofertę WZL Nr 2 S.A., które zatrudniają obecnie około 1400 osób.

Zakład posiada 75-letnie doświadczenie w obsłudze, serwisie i modernizacji samolotów wojskowych, w tym myśliwskich oraz transportowych o znacznym zaawansowaniu technologicznym. Warszawska część Zakładu specjalizuje się w obsłudze silników odrzutowych, turbinowych i rozruchowych, a także turbinach napędowych małej mocy.
Połączone Spółki, pod wspólnym szyldem WZL Nr 2 S.A. oferują dziś kompleksowe usługi serwisowe i modernizacyjne obejmujące płatowce i silniki, w ramach formuły one-stop shop. Poza lotnictwem wojskowym, nieustannie rozwijana jest działalność w zakresie lotnictwa cywilnego. W ofercie Spółki znajdują się również systemy bezzałogowych statków powietrznych m.in. SBSP kategorii Taktyczny Krótkiego Zasięgu czy system LMS DragonFly.

Działalność

Spółka zakłada prowadzenie szeregu prac badawczo – rozwojowych, mających na celu rozszerzenie obszaru działalności podstawowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i podwyższenie jakości świadczonych usług oraz wdrożenie nowych produktów i kierunków rozwoju.
Przedsiębiorstwo dysponuje bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym. Większość podzespołów wytwarzana jest w oparciu o całkowicie zautomatyzowane, precyzyjne i wydajne linie technologiczne. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnymi maszynami m.in. do obróbki skrawaniem (CNC i pomiarowymi), nowoczesnymi liniami do nakładania powłok galwanicznych oraz laboratorium chemicznym, profesjonalnym wydziałem malarni oraz stanowiskami do badań defektoskopowych. Aby zapewnić wiodącą pozycję w branży, WZL Nr 2 S.A. dokonuje ciągłej modernizacji posiadanego parku maszyn i urządzeń.
Klienci WZL Nr 2 S.A. mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia, oddanych do ich dyspozycji, najwyższej klasy specjalistów, konstruktorów i doradców technicznych. Aby zagwarantować naszym klientom najwyższy poziom i fachowość obsługi, pracownicy WZL Nr 2 S.A. systematycznie, podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą wiedzę zawodową, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Oprócz potencjału technologicznego na wysoką jakość usług oferowanych przez WZL Nr 2 S.A. przekładają się umiejętności wysoko kwalifikowanej kadry. Spółka zatrudnia grupę inżynieryjną technologów i konstruktorów wspomagającą bieżącą produkcję oraz wdrażającą cały segment nowych uruchomień.

Możliwości

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. posiadają ogromny potencjał rozwojowy, który starają się zrealizować poprzez nieustanne inwestycje w nowe technologie, infrastrukturę techniczną oraz nowych pracowników, a także nowe podejście do zarządzania biznesem i tożsamością firmy. Wszystko po to by poszerzyć wachlarz usług na rynki wojskowe i cywilne, zarówno w kraju jak i zagranicą. Te działania mają zapewnić firmie utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów.