• pl
  • en

A A A

| BIP |

O firmie

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, należących do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski. Jest to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z ponad 70-letnim doświadczeniem w prowadzeniu remontów, modernizacji  i obsług bojowych samolotów myśliwsko-bombowych oraz myśliwskich o znacznym stopniu skomplikowania. Prowadzona przez firmę  polityka koncentruje się wokół nadrzędnego celu jakim jest zadowolenie głównego odbiorcy jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Spółka oferuje bezpieczne rozwiązania przyjazne portfelowi klienta i środowisku. Dzięki planom rozwoju w dniu dzisiejszym WZL Nr 2 S.A.  to:

  • 265,593 tys. m2 powierzchni
  • centrum badawczo – rozwojowe
  • zatrudnienie ponad 800 osób stałej załogi
  • nowoczesny park maszynowy
  • rozpoznawalna marka od ponad 70 lat
Jednocześnie WZL Nr 2 S.A. starają się utrzymać pozycję lidera w branży poprzez etyczne praktyki prowadzenia interesów, wykształconych pracowników, społeczne i regionalne partnerstwa oraz podnosząc wyniki w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Spółka zakłada prowadzenie szeregu prac badawczo – rozwojowych, mających na celu rozszerzenie obszaru działalności podstawowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i podwyższenie jakości świadczonych usług oraz wdrożenie nowych produktów i kierunków rozwoju.

Przedsiębiorstwo dysponuje bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym. Większość podzespołów wytwarzana jest w oparciu o całkowicie zautomatyzowane, precyzyjne i wydajne linie technologiczne. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnymi maszynami m.in. do obróbki skrawaniem (CNC i pomiarowymi), nowoczesnymi liniami do nakładania powłok galwanicznych oraz  laboratorium chemicznym, profesjonalnym wydziałem malarni oraz stanowiskami do badań defektoskopowych. Aby zapewnić wiodącą pozycję w branży, WZL Nr 2 S.A. dokonuje ciągłej modernizacji posiadanego parku maszyn i urządzeń.

Klienci WZL Nr 2  S.A. mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia, oddanych do ich dyspozycji, najwyższej klasy specjalistów, konstruktorów i doradców technicznych. Aby zagwarantować naszym klientom najwyższy poziom i fachowość obsługi, pracownicy WZL Nr 2  S.A. systematycznie, podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą wiedzę zawodową, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Oprócz potencjału technologicznego na wysoką jakość usług oferowanych przez WZL Nr 2 S.A. przekładają się umiejętności wysoko kwalifikowanej kadry. Spółka zatrudnia grupę inżynieryjną technologów i konstruktorów wspomagającą bieżącą produkcję oraz wdrażającą cały segment nowych uruchomień.