Systemy bezzałogowych statków powietrznych

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. zarządzają projektami SBSP w ramach Centrum Kompetencyjnego Bezzałogowych Statków Powietrznych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ZAKRESIE:

 • platform powietrznych w układzie klasycznym i wielowirnikowych,
 • Naziemnej Stacji Kontroli (NSK),
 • systemów awioniki i sterowania,
 • systemów transmisji i przesyłu danych,
 • wyposażenia naziemnego,
 • aparatury kontrolno – pomiarowej,
 • wyposażenia testowego,
 • foremników i oprzyrządowania.

PROWADZENIE PROJEKTÓW BADAWCZO – ROZWOJOWYCH W OBSZARZE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH.

PRODUKCJA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ZAKRESIE:

 • platform powietrznych,
 • komponentów wyposażenia platform powietrznych,
 • Systemów Zarządzania Lotem (FMS),
 • systemów łączności i transmisji danych,
 • instalacji elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej paliwowej i podwozia,
 • Naziemnej Stacji Kontroli (NSK) i wyposażenia naziemnego,
 • systemów startu i lądowania,
 • przenośnych terminali danych,
 • linii technologicznych produkcji,
 • foremników do elementów kompozytowych.

INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ZAKRESIE:

 • płatowca platform powietrznych,
 • elementów wyposażenia płatowca,
 • ładunku użytecznego,
 • instalacji elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej, paliwowej i podwozia,
 • systemów łączności i transmisji danych,
 • wyposażenia awionicznego,
 • kompletnych zestawów BSP.

TESTY, PRÓBY NAZIEMNE I TESTY W LOCIE.

SZKOLENIA PERSONELU OBSŁUGI NAZIEMNEJ I OPERATORÓW W RAMACH WŁASNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO.

WDROŻENIE SYSTEMÓW U ODBIORCY.

SERWISOWANIE:

 • elementów struktury płatowca,
 • komponentów wyposażenia płatowca,
 • ładunku użytecznego,
 • systemów łączności i transmisji danych,
 • wyposażenia awionicznego,
 • systemów napędowych,
 • Naziemnej Stacji Kontroli (NSK),
 • systemów startu i lądowania.

WSPARCIE TECHNICZNE I LOGISTYCZNE EKSPLOATACJI.