• pl
 • en

A A A

| BIP |

Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych

Zarządzanie projektami SBSP w ramach Centrum Kompetencyjnego Bezzałogowych Statków Powietrznych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

1. Projektowanie i rozwój systemów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie:

 • Platform powietrznych w układzie klasycznym i wielowirnikowych;
 • Naziemnej stacji kontroli (NSK);
 • Systemów awioniki i sterowania;
 • Systemów transmisji i przesyłu danych;
 • Wyposażenia naziemnego
 • Aparatury Kontrolno – Pomiarowej;
 • Wyposażenia testowego;
 • Foremników i oprzyrządowania.

2. Prowadzenie projektów badawczo – rozwojowych w obszarze bezzałogowych statków powietrznych.

3. Produkcja systemów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie:

 • Platform powietrznych
 • Komponentów wyposażenia platform powietrznych;
 • Systemów Zarządzania Lotem (FMS);
 • Systemów łączności i transmisji danych;
 • Instalacji elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej paliwowej i podwozia;
 • Naziemnej stacji kontroli (NSK) i wyposażenia naziemnego;
 • Systemów startu i lądowania;
 • Przenośnych terminali danych;
 • Linii technologicznych produkcji;
 • Foremników do elementów kompozytowych.

4. Integracja systemów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie:

 • Płatowca platform powietrznych;
 • Elementów wyposażenia płatowca;
 • Ładunku użytecznego;
 • Instalacji elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej ,paliwowej i podwozia;
 • Systemów łączności i transmisji danych;
 • Wyposażenia awionicznego;
 • Kompletnych zestawów BSP.

5. Testy, próby naziemne i testy w locie.

6. Szkolenia personelu obsługi naziemnej i operatorów w ramach własnego Ośrodka Szkoleniowego.

7. Wdrożenie systemów u odbiorcy.

8. Serwisowanie:

 • Elementów struktury płatowca;
 • Komponentów wyposażenia płatowca;
 • Ładunku użytecznego;
 • Systemów łączności i transmisji danych;
 • Wyposażenia awionicznego;
 • Systemów napędowych;
 • Naziemnej Stacji Kontroli;
 • Systemów startu i lądowania.

9. Wsparcie techniczne i logistyczne eksploatacji.