Nagrody i osiągnięcia

Innowacyjna Firma 2015

wyróżnienie przyznane w konkursie "Pracodawca Pomorza i Kujaw 2015"
Nagroda przyznana przez Związek Pracodawców Pomorza i Kujaw

Nagroda Specjalna

przyznana w kategorii "Offsetobiorca sektora obronnego"
Nagroda przyznana przez Ministra Gospodarki

Medal Kazimierza Wielkiego

przyznany za szczególne zasługi dla miasta
Nagroda przyznana przez Radę Miasta Bydgoszcz

Innowacyjna Firma 2013

wyróżnienie przyznane w konkursie "Pracodawca Pomorza i Kujaw 2013"
Nagroda przyznana przez Związek Pracodawców Pomorza i Kujaw

Innowacyjna Firma 2012

tytuł przyznany w konkursie "Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2012"
Nagroda przyznana przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców

I miejsce

w konkursie "Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2011"
Nagroda przyznana przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców

II miejsce

w konkursie "Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2010”
Nagroda przyznana przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców

III miejsce

Nagroda przyznana przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
Nagroda przyznana przez Ministra Gospodarki

III miejsce

w konkursie "Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2007"
Nagroda przyznana przez Radę Miasta Bydgoszcz

Certyfikat Innowacyjności 2005

Laureat rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm
Firma wzięła udział w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzoną przez Polską Akademię Nauk

Nagroda II Stopnia Zespołowa

za osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 2003-2004
Nagroda przyznana przez Bydgoską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Defender 2003

za rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa
Nagroda przyznana na XI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

Nagroda I Stopnia Zespołowa

za osiągnięcia w dziedzinie techniki
Przyznana w 1998 roku przez Bydgoską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT