Inne usługi

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w swojej podstawowej działalności wykorzystują wiele unikatowych i specyficznych procesów technologicznych oraz świadczą usługi będące ofertą uzupełniającą dla klientów. Oferta ta jest skierowana do klientów o sprecyzowanych wymaganiach oraz konkretnych oczekiwaniach. W zakresie świadczonych usług można znaleźć szeroko rozumiane usługi projektowe, wykonawstwo, usługi metrologiczne, badania nieniszczące, badania dozorowe, usługi remontowe, itp.
Zakres działalności

Remont agregatów i urządzeń

 Badania odporności korozyjnej

Szlifowanie szkła organicznego

Przewody ciśnieniowe

Produkcja i naprawa elementów kompozytowych

Usługi projektowe

Pojemniki transportowe

Produkcja wiązek elektrycznych

Produkcja modułów i urządzeń elektronicznych

Zbiorniki ciśnieniowe