Misja i wizja

Misja

Misją firmy WZL Nr 2 S.A. jest zagwarantowanie klientom wszechstronnych i kompleksowych rozwiązań w dziedzinie lotnictwa, opartych na najwyższych kwalifikacjach oraz zaangażowaniu pracowników. Wiarygodność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo oraz świadomość znaczenia świadczonych usług dla obronności narodowej określać będą nadrzędne dążenia firmy gwarantując satysfakcję pracowników, zadowolenie klienta i partnerów firmy oraz stabilny jej rozwój.

Wizja

Firma WZL Nr 2 S.A. rozwinie zakres działalności w sektorze lotniczym i poza lotnictwem, wzmocni siłę marki oraz podniesie poziom doskonałości technologicznej, prowadząc do stabilnego rozwoju firmy. Będzie głównym przedsiębiorstwem wspierającym polskie lotnictwo wojskowe, obecnym na każdym etapie zabezpieczenia eksploatacji.