Dokumenty

Wszystkie certyfikowane systemy zarządzania podlegają jednolitemu nadzorowaniu przez Biuro Systemów Zarządzania tworząc unikatowy zintegrowany system, w skład którego wchodzi zarówno zarządzanie jakością w lotnictwie, obronie narodowej jak i zarządzanie środowiskowe.

Oglądaj poziomo

Lp.Norma/PrzepisNazwa certyfikatuPosiadany od
1.PART-145 Nr PL.145.015Zatwierdzona organizacja obsługowa1997
2.ISO 9001Systemy zarządzania jakością2004
3.AQAP 2110Wymagania NATO dotyczące zarządzania jakością2004
4.NCAGE Nr 0355HNatowski kod podmiotu gospodarki narodowej2003
5.WSK Centrala Bydgoszcz, WSK Oddział WarszawaWewnętrzny system kontroli obrotu specjalnego2003
6.KONCESJA Nr B-031/2003Obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym2003
7.Cetyfikat AS 9100Lotnictwo i kosmonautyka2008
8.ISO 14001Systemy zarządzania środowiskowego2009
9.PART M/GZatwierdzona organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu2011
10.AQAP 2110 Bdg CentralaCertyfikat AQAP 2110:2016 Centrala2022
11.AQAP 2110 BdgCertyfikat AQAP 2110:2016 Bydgoszcz2022
12.AQAP 2110 WwaCertyfikat AQAP 2110:2016 Warszawa2022
13.AQAP 2110 ZielonkaCertyfikat AQAP 2110:2016 Zielonka2022
14.ISO 9001 BdgCertyfikat ISO 9001:2015 Bydgoszcz2022
15.ISO 9001 CentralaCertyfikat ISO 9001:2015 Centrala2022
16.ISO 9001 WwaCertyfikat ISO 9001:2015 Warszawa2022
17.ISO 9001 ZielonkaCertyfikat ISO 9001:2015 Zielonka2022
18.ISO 14001 BdgCertyfikat ISO 14001:2015 Bydgoszcz2022
19.WSK BdgCertyfikat WSK Bydgoszcz2022
20.WSK WwaCertyfikat WSK Warszawa2022
21.2-REG.145.162Certyfikat 2-REG.1454.1622022
Etyczna firma to przyjazna firma. Dlatego w codziennej działalności przestrzegamy zasad etycznych. Jako spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej stosujemy Kodeks Etyki wspólny dla całej Grupy. Kodeks wyznacza standardy etyki biznesowej oraz określa w jaki sposób należy postępować w środowisku biznesowym. Przekłada się to na relacje z klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurencją. Nie zapominamy także o lokalnych społecznościach.Wszystkie nasze działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem i przyjętymi regułami, niezależnie od zajmowanego przez pracownika stanowiska i zakresu odpowiedzialności.
Pojęcia

Etyka w biznesie – odpowiedzialność etyczna usprawnia działanie firmy i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów, które rodzą się z nieznajomości obowiązujących reguł moralnych. Nieuczciwość pracowników czy ich naganne zachowanie ma wpływ na reputację całej firmy. Wizytówką firmy są jej pracownicy, dlatego istotny jest odpowiedni dobór kadr w firmie.

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu czynności służbowych.

Mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.