Dokumenty

Wszystkie certyfikowane systemy zarządzania podlegają jednolitemu nadzorowaniu przez Biuro Systemów Zarządzania tworząc unikatowy zintegrowany system, w skład którego wchodzi zarówno zarządzanie jakością w lotnictwie, obronie narodowej jak i zarządzanie środowiskowe.

Oglądaj poziomo

Lp.Norma/PrzepisNazwa certyfikatuPosiadany od
1.PART-145 Nr PL.145.015Zatwierdzona organizacja obsługowa1997
2.ISO 9001Systemy zarządzania jakością2004
3.AQAP 2110Wymagania NATO dotyczące zarządzania jakością2004
4.NCAGE Nr 0355HNatowski kod podmiotu gospodarki narodowej2003
5.WSKWewnętrzny system kontroli obrotu specjalnego2003
6.KONCESJA Nr B-031/2003Obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym2003
7.AS 9100Lotnictwo i kosmonautyka2008
8.ISO 14001Systemy zarządzania środowiskowego2009
9.PART M/GZatwierdzona organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu2011
Etyczna firma to przyjazna firma. Dlatego w codziennej działalności przestrzegamy zasad etycznych. Jako spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej stosujemy Kodeks Etyki wspólny dla całej Grupy. Kodeks wyznacza standardy etyki biznesowej oraz określa w jaki sposób należy postępować w środowisku biznesowym. Przekłada się to na relacje z klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurencją. Nie zapominamy także o lokalnych społecznościach.Wszystkie nasze działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem i przyjętymi regułami, niezależnie od zajmowanego przez pracownika stanowiska i zakresu odpowiedzialności.
Pojęcia

Etyka w biznesie – odpowiedzialność etyczna usprawnia działanie firmy i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów, które rodzą się z nieznajomości obowiązujących reguł moralnych. Nieuczciwość pracowników czy ich naganne zachowanie ma wpływ na reputację całej firmy. Wizytówką firmy są jej pracownicy, dlatego istotny jest odpowiedni dobór kadr w firmie.

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu czynności służbowych.

Mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.