Badania nieniszczące

Podczas remontów i napraw silnika poszczególne części i zespoły poddawane są badaniom nieniszczącym. Metody i techniki badań nieniszczących są realizowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opisującymi w szczegółach proces kontroli.

  • PT (Penetration Testing) – badanie za pomocą ciekłego penetrantu stosowane do wykrywania nieciągłości powierzchniowych konstrukcji i podzespołów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych i metali nieżelaznych;
  • MT (Magnetic Testing) – badanie metodą magnetyczno-proszkową stosowane w przypadku konstrukcji i podzespołów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych: stali ferrytycznych, żeliwa oraz staliwa;
  • ET (Eddy Current Testing) – badanie metodą prądów wirowych, za pomocą wysokiej oraz niskiej częstotliwości, przy użyciu sond płaskich i obrotowych stosowane w przypadku badań konstrukcji i podzespołów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych i metali nieżelaznych (metoda umożliwia badanie nieciągłości bez zdejmowania powłoki lakierniczej);
  • UT (Ultrasonic Testing) – badanie ultradźwiękami przy zastosowaniu techniki kontaktowej (metody nadawczo-odbiorczej);
  • RT (Radiology Testing) – badanie rentgenowskie, wykonywane metodą filmową.
Badania penetracyjne
Fluorescencyjne badania penetracyjne wykonuje się na nowo wybudowanej, półautomatycznej linii. Linia ta składa się z: kabiny do elektrostatycznego natryskiwania penetrantu, stanowisk do zmywania nadmiaru penetrantu z powierzchni części, wanny z emulgatorem hydrofilowym, suszarki, kabiny do natryskiwania elektrostatycznego oraz kabiny do kontroli.
Badania MAGNETYCZNO-PROSZKOWE

Kontrola MT wykonywana jest na nowo zakupionym defektoskopie typu MAG50/6FR. Za pomocą tego urządzenia możemy badać części maszyn, odlewy i odkuwki wykonane z materiałów ferromagnetycznych, stali ferrytycznych, żeliwa oraz staliwa.

PERSONEL NDT

Personel NDT jest szkolony i certyfikowany zgodnie z normami EN 4179 i standardami NAS 410 oraz posiada stopień II w metodach badań: PT, MT oraz ET.