Władze Spółki

Rada nadzorcza

Przemysław Przybylski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marzena Pabjasz

Członek Rady Nadzorczej

Damian Paczkowski

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Gralik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Pyszkowska

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Cukierski

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Przybylski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Gralik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marzena Pabjasz

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Pyszkowska

Członek Rady Nadzorczej

Damian Paczkowski

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Cukierski

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Leszek Walczak

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Daniel Ciechalski

Członek Zarządu – Dyrektor Rozwoju Biznesu i Infrastruktury

Szymon Dankowski

Członek Zarządu – Dyrektor Rozwoju Produktu i Jakości

Monika Berger

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzania Projektami i Systemami

Lilia Burzych

Główny Księgowy

Dyrekcja - Bydgoszcz

Magdalena Suplicka

Dyrektor Handlowy

Jędrzej Kowalczewski

Dyrektor Operacyjny

Waldemar Topol

Dyrektor Techniczny

Dyrekcja - Warszawa

Jan Zalewski

Dyrektor Produkcji Napędów Lotniczych 

Jacek Król

Dyrektor Technologii Napędów Lotniczych