Władze Spółki

Rada nadzorcza

Marzena Pabjasz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Cukierski

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Nocuń

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Owczarska

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Fortuna 

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Bala

Członek Rady Nadzorczej

Marzena Pabjasz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Owczarska

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Cukierski

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Fortuna

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Bala

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Nocuń

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kotlarek

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Wojciech Kotlarek

Prezes Zarządu – czasowe pełnienie obowiązków

Daniel Ciechalski

Członek Zarządu – Dyrektor Rozwoju Biznesu i Infrastruktury

Szymon Dankowski

Członek Zarządu – Dyrektor Rozwoju Produktu i Jakości

Monika Berger

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzania Projektami i Systemami

Lilia Burzych

Główny Księgowy

Dyrekcja - Bydgoszcz

Magdalena Suplicka

Dyrektor Handlowy

Piotr Czyżak

p.o. Dyrektor Operacyjny

Waldemar Topol

Dyrektor Techniczny

Dyrekcja - Warszawa

Jan Zalewski

Dyrektor Produkcji Napędów Lotniczych 

Jacek Król

Dyrektor Technologii Napędów Lotniczych