Władze Spółki

Rada nadzorcza

Tomasz Mączka

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Sokólski

Członek Rady Nadzorczej
(Oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu)

Ryszard Walerian Dębski

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Owczarska

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Fortuna 

Członek Rady Nadzorczej

Zofia Barbara Szalczyk

Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Dziubek

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Dariusz Sokólski

p.o. Prezes Zarządu
(Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej)

Barbara Palmowska

Członek Zarządu

Dyrekcja - Bydgoszcz

Magdalena Suplicka

Dyrektor Handlowy

Piotr Czyżak

Dyrektor Operacyjny

Zbigniew Matuszczak

Dyrektor Techniczny

Dyrekcja - Warszawa

Dariusz Maj

Dyrektor Produkcji Napędów Lotniczych

Jacek Król

Dyrektor Technologii Napędów Lotniczych