• pl
  • en

A A A

| BIP |

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Przemysław Przybylski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marzena Pabjasz Członek Rady Nadzorczej

Roman Ignasiak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Pyszkowska Członek Rady Nadzorczej

Marek Gralik Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mączka Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd i Dyrekcja

Leszek Walczak Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Magdalena Suplicka Dyrektor Handlowy

Lilia Burzych Główny Księgowy

Szymon Dankowski  Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Jakości

Waldemar Topol Dyrektor Techniczny

Daniel Ciechalski Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzania Infrastrukturą

Jędrzej Kowalczewski Dyrektor Produkcji