• pl
 • en

A A A

| BIP |

Oferta

WZL Nr 2 S.A. jest głównym partnerem wspierającym i zabezpieczającym eksploatację statków powietrznych Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w tym Su-22, MiG-29, F-16 oraz Hercules C-130.

Zakres działalności obejmuje

 • wykonywanie pełnych remontów obejmujących weryfikację, naprawę i malowanie;
 • obsługi i przeglądy okresowe;
 • naprawy awaryjne;
 • weryfikację i naprawy komponentów systemów samolotu za wyjątkiem silnika;
 • przedłużanie resursów technicznych;
 • produkcję i dostawy części zamiennych jednorazowych;
 • opracowywanie i wdrażanie aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu naziemnego;
 • szkolenie personelu;
 • przygotowywanie publikacji technicznych.

W związku z pozyskiwaniem przez Polskie Siły Powietrzne nowych typów samolotów, WZL Nr 2 S.A. konsekwentnie rozwija swoje możliwości serwisowe dążąc do zapewnienia użytkownikowi jak największego wsparcia w zakresie F-16 i C-130.

Obsługa C-130

WZL Nr 2 S.A.  posiada niezbędny personel, wyposażenie i infrastrukturę do wykonywania naprawy, obsługi okresowej oraz obsługi głównej samolotu C-130. Od 2010 roku Zakłady realizują umowy na serwisowanie samolotu C-130. Natomiast od 2015 roku realizowane są umowy na wykonywanie Obsługi Głównej PDM (Programmed Depot Maintenance). W styczniu 2016 roku do użytku został przyjęty nowy hangar składający się z dwóch części: hangaru do obsługi samolotów, mieszczącego dwa samoloty C-130 oraz malarni.

Możliwości WZL Nr 2 S. A. w zakresie obsługi C-130:

 • wykonywanie obsługi głównej PDM,
 • wykonywanie obsług okresowych HSC oraz ISO,
 • opracowywanie biuletynów technicznych,
 • realizacja zleconych biuletynów,
 • usprawnianie systemów samolotu u użytkownika: m.in. wymiany elementów płatowca, wymiany elementów systemów samolotu, sprawdzenia i regulacje,
 • wykonywanie badań NDI (Non Destructive Inspections) struktury płatowca jak i jego elementów,
 • naprawy agregatów w miarę możliwości w WZL Nr 2 S.A. bądź korzystanie z autoryzowanych centrów serwisowych,
 • projektowanie, wykonywanie i obsługa sprzętu lotniskowo – hangarowego,
 • dostawa części zamiennych i materiałów do bezpośredniego zużycia,
 • realizacja innych wymaganych i zgodnych z umową zadań.

Obsługa F-16

 • remont typu D-level dla komponentów podwozia, pneumohydraulicznych i elektrycznych do samolotu F-16,
 • usuwanie pokrycia malarskiego metodą blastingu i pełne malowanie F-16.

Istotną dziedziną działalności WZL Nr 2 S.A. staje się modernizacja i wyposażanie statków powietrznych w nowoczesne systemy. Spółka wykonała modernizację statków powietrznych typu MiG-29, Su-22, TS-11, Mi-17, Mi-8, Mi-2, wyposażając je m.in. w systemy: GPS, TACAN, VOR/ILS, światła antykolizyjne, radiostacje UHF/VHF, transpondery, KT/IFF i inne. W 2007 roku przeprowadzono głęboką modernizację samolotu Su-22 dla Sił Powietrznych Angoli polegającą m.in. na zabudowie i integracji nowego komputera misji, platformy laserowej EGI, celownika przeziernego HUD, wyświetlacza wielofunkcyjnego. W latach 2011-2014 Spółka wykonała doposażenie 16 samolotów MiG-29 Polskich Sił Powietrznych. Polegało ono na integracji nowoczesnych systemów awioniki i zbudowaniu otwartej architektury w oparciu o nowy komputer misji i szynę danych MIL BUS 1553 B.

W listopadzie 2011 roku zakończono remont prototypowy śmigłowca Mi-8 połączony z przedłużeniem resursu technicznego i modernizacją. Spółka otrzymała uprawnienia do wykonywania remontów seryjnych tego typu statków powietrznych.

Od roku 2015 realizowane są remonty weryfikacyjne samolotów Su- 22M4K i Su-22UM3K z dostosowaniem przyrządów w kabinie do jednostek anglosaskich wraz z zabudową nowej radiostacji.

Remont weryfikacyjny przedłuża resurs samolotów o kolejne 10 lat.

Certyfikaty

Certyfikat zgodności funkcjonowana Wewnętrznego Systemu Kontroli

Zobacz