Działalność społeczna

Jesteśmy jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, należących do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki I obronności polski.
Wiarygodność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo oraz świadomość znaczenia świadczonych usług to wartości, które na stałe wpisały się w misję naszego przedsiębiorstwa.
Posiadając stabilną pozycję rynkową dostrzegamy problemy otoczenia i reagujemy na jego potrzeby. Działania zawarte w naszej strategii zostały ściśle powiązane z odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem dla realizacji celów biznesowych.
Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, o czym świadczy nasza otwartość i dialogi prowadzone z otoczeniem. Mówiąc o odpowiedzialności mamy na myśli zwrócenie uwagi na potrzeby oraz polepszenie relacji, nie tylko z naszymi klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami, a także lokalną społecznością.
Wiemy, że odpowiedzialny biznes to długotrwały proces, dlatego chcemy aby polityka przez nas prowadzona nie polegała na jednorazowym podejmowaniu inicjatywy, ale na stałym i świadomym postępowaniu. Działania przez nas wdrażane, to głównie akcje prospołeczne i proekologiczne, prowadzone równorzędnie z działalnością biznesową naszego zakładu.
Przydatne linki

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęcona tematyce “wolontariatu pracowniczego”

Portal o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Ogólna Sieć Centrów Wolontariatu

Strona projektowa Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez PARP “Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”

W celu popularyzacji idei wolontariatu wśród pracowników Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz angażowania pracowników w działania na rzecz własnego otoczenia, rozwoju społeczności lokalnych i pomocy grupom potrzebującym, Spółka rozpoczęła od października 2014 roku realizację programu wolontariatu pracowniczego “Wolontariat Zmienia Ludzi”. Nic tak nie buduje wzajemnych relacji jak działanie, któremu przyświeca wspólny cel. Co więcej, jeśli tym celem jest praca na rzecz innych, to rośnie nie tylko zaangażowanie, czy motywacja do pracy, ale poczucie satysfakcji: zrobiłem coś dobrego dla innych.

Cel wolontariatu

Celem wolontariatu pracowniczego pod hasłem „Wolontariat Zmienia Ludzi” jest wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w realizacji ich działalności statutowej, z naciskiem na długofalowość działań i efektów.

Rada programowa

Leszek Walczak

Przewodniczący

Daniel Ciechalski

Członek rady

Maciej Ostrowski

Członek rady

Krzysztof Śmigiel

Członek rady

Magdalena Gołembiewska

Koordynator

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu pracowniczego:

Aktualności wolontariatu

Pomoc dla Karinki

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Białych Błotach odbył się Mikołajkowy Koncert Charytatywny dla Karinki Wątorskiej, organizowany przez Fundację ANTYRAK i Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach. Podczas

Czytaj więcej »

Pomoc dla Narnii

W czasie wakacji zaangażowaliśmy się w remont świetlicy środowiskowej „Narnia” w Bydgoszczy, wykorzystując nieobecność dzieci w placówce. Nasi wolontariusze odnowili trzy pomieszczenia, pomalowali je i usunęli wilgoć. Ponadto zaprosiliśmy podopiecznych

Czytaj więcej »

Kołowrotek dla psów

Kołowrotek dla psów to specjalna konstrukcja, pozwalająca psom spalić kalorie i wytracić energię. Konstrukcja ta jest zupełnie bezpieczna dla zwierząt. Urządzenie to zostało wykonane w WZL Nr 2 S.A.,

Czytaj więcej »

Czym jest CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu, strategia zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy oraz poza nim.

Jakie są główne obszary naszych działań?

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (liczne kursy, szkolenia), a także programy integracyjne.
Podejmujemy przedsięwzięcia na rzecz naszego otoczenia, interesują nas sprawy związane z Bydgoszczą, w związku z tym wspieramy lokalne instytucje i osoby, współpracujemy z lokalnymi organizacjami, bierzemy udział we wsparciu programów dla dzieci i młodzieży.
Nasze działania skierowane są również na ochronę środowiska, prowadzimy inicjatywy takie jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych.
Promujemy idee mające na celu niesienie pomocy potrzebującym, zwiększamy świadomość społeczną na określone tematy.

Aktualności CSR

#POMAGAMY

Jeszcze przed Nowym Rokiem przekazalliśmy 4 kserokopiarki do Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na cele administracyjne związane z prowadzeniem zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego. W dobie walki z koronawirusem przekazany

Czytaj więcej »

Świąteczne paczki dla dzieci i Seniorów

Tradycyjnie jak co roku w okresie przedświątecznym zamieniliśmy się w Świętego Mikołaja i przekazaliśmy paczki ze słodkościami oraz drobnymi upominkami dla podopiecznych zaprzyjaźnionych domów dziecka – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z ul. Stolarskiej

Czytaj więcej »