• pl
  • en

A A A

| BIP |

Galwanizernia

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. od 2006 roku rozpoczęły głęboką modernizację Wydziału Powłok Galwanicznych. Efektem jest jedna z nowocześniejszych w regionie galwanizerni, posiadająca możliwości nakładania standardowych oraz unikatowych powłok galwanicznych. Jakość procesów galwanicznych wykonywanych w zakładzie potwierdzana jest zewnętrznymi audytami nadającymi uprawnienia do wydawania świadectw w zakresie norm krajowych, europejskich, cywilnych i militarnych. Inwestycja w nowoczesną oczyszczalnię ścieków umożliwiła Wydziałowi Powłok Galwanicznych pracę w systemie zamkniętego obiegu wody. Zaowocowało to poprawą jakości kąpieli galwanicznych, dużymi oszczędnościami jak również miało bardzo znaczący wpływ na ochronę środowiska.

Zakres działalności obejmuje:

Wymienione normy są podstawowym wariantem wykonawczym. Do każdego z zapytań ofertowych podchodzimy indywidualnie i analizujemy wyszczególnione normy oraz specyfikacje pod kątem możliwości wykonania.

Jakość powłok galwanicznych jest zapewniana przez:
  • kontrolę wizualną
  • badanie grubości powłoki metodą prądów wirowych – badanie nieniszczące
  • badanie odporności korozyjnej w obojętnej mgle solnej wg: ASTM B 117, DIN 50021, ISO 9227
  • badanie mikrotwardości powłoki galwanicznej
  • badanie przyczepności powłoki  za pomocą taśmy wg:  FED STD 141, PN-EN ISO 2819
  • badanie stopnia uszczelnienia za pomocą barwnego testu kroplowego
  • badanie ścieralności powłok anodowych typu III
Informacje

/  +48 52 36-28-796
galwanizernia@wzl2.mil.pl