Niklowanie chemiczne

W trakcie niklowania chemicznego otrzymujemy twarde warstwy niklowo-fosforowe od półbłyszczących do pełnego połysku.

Osadzanie niklu chemicznego prowadzi do całkowicie równomiernego rozkładu powłoki. Różnorodna zawartość fosforu w powłokach niklowych daje szerokie spektrum zastosowań dla ochrony przed korozją i ścieraniem.

W porównaniu z powłokami niklowymi otrzymywanymi metodą galwaniczną powłoki wytworzone metodą chemiczną wykazują następujące cechy:

  • bardzo dobry, równy rozkład grubości na całej powierzchni, nawet w przypadku detali o skomplikowanych i nieregularnych kształtach;
  • są jednorodne i niezależne od struktury podłoża;
  • wykazują znacznie większą twardość, którą można dodatkowo zwiększyć poprzez obróbkę cieplną: 450÷700 HV 0,2 – po wygrzaniu w 400oC do 1200 HV 0,2;
  • wykazują lepszą odporność na korozję w agresywnym środowisku chemicznym;
  • lepsza odporność na ścieranie;
  • plastyczność i twardość po obróbce cieplnej może odpowiadać odporności chromu technicznego;
  • dobra lutowalność i przyczepność;

Proces spełnia normy: MIL-C-26074, SD25, ST001, ST002, ST003 oraz PN-EN ISO 4527
Maksymalne wymiary detali: 1350[mm] x 500[mm] x 700[mm] oraz 2200[mm] x 900[mm] x 1000[mm].