Aktualności

Przerwa urlopowa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27.07.2020 r. do 07.08.2020 r. w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. nastąpi dwutygodniowa przerwa urlopowa. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie tego terminu…

Ogłaszamy rekrutację uczestników do projektu lotniczy żłobek

Rekrutacja trwa: w dniach 08.07 do 22.07.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów do kancelarii żłobka) Uwaga: preferencyjna cena czesnego obowiązuje do 28.02.2021 r. Miejsce składania dokumentów: Żłobek „Smyki Awioniki”, tj. ul. Księdza…

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

  RADA NADZORCZA Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 24 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2”…

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

RADA NADZORCZA Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.…

Informacja o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania Spółki w związku z koronawirusem

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie naszych pracowników, Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. podjął działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Załogi, przy jednoczesnym…

Informacja dla Akcjonariuszy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2020 r. zarejestrowane zostało w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółek Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie („WZL…

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

RADA NADZORCZA Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.…

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

W związku z zamiarem połączenia Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…

Do zobaczenia na XXVII Targach MSPO!

W dniach 3-6 września będziemy obecni podczas kolejnej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. W czasie Targów zapoznamy Państwa z naszymi produktami: Systemami Bezzałogowych Statków Powietrznych, zaprezentujemy także wizualizację…