Aktualności

Zmiany w Zarządzie WZL Nr 2 S.A.

Dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. podjęła uchwałę o zakończeniu powierzenia czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kotlarkowi.

Czytaj więcej »