News

Pierwszy certyfikat w Polsce dla WZL nr 2 S.A.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. otrzymały certyfikat potwierdzający osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ramach koncepcji CPTED pierwszej generacji.

Koncepcja określana skrótem CPTED od pierwszych liter angielskiego sformułowania Crime Prevention Trough Environmental Design, czyli Przeciwdziałanie Przestępczości Przez Kształtowanie Przestrzeni, która zyskała duże zainteresowanie na początku dwudziestego pierwszego wieku, jest innowacyjnym połączeniem nowoczesnych technologii, wiedzy i doświadczenia międzynarodowych ekspertów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w infrastrukturze przemysłowej, krytycznej i przestrzeni publicznej.

Obecnie na arenie międzynarodowej, a w szczególności w Europie i Polsce promowaniem i wdrażaniem między innymi tej koncepcji zajmuje się działająca w sektorze bezpieczeństwa firma Perkun Global.

Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Certyfikat odebrał Prezes WZL Nr 2 S.A. Leszek Walczak.

Share