News

Bydgoski klaster lotniczy

Dnia 12 maja 2014 roku na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. odbyło się spotkanie założycielskie Bydgoskiego Klastra Lotniczego.
Klaster został utworzony z inicjatywy Zarządu WZL Nr 2 S.A., władz Aeroklubu Bydgoskiego oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy. Ponadto członkami BKL zostali przedstawiciele: Uniwersytetu Przyrodniczo – Technologicznego, Politechniki Poznańskiej, a także firm związanych z regionem tj.: Bohamet – Armatura, Graform, Energopal. Powstanie Bydgoskiego Klastra Lotniczego zostało poparte przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz Pana Rafała Bruskiego.

Klaster ma na celu rozwój lotnictwa w Bydgoszczy, tworzenie nowych technologii oraz wdrażanie ich w życie, a także pomóc w szkoleniu fachowców i specjalistów we wszystkich branżach związanych z lotnictwem i dziedzinami pokrewnymi.

Siedzibą Bydgoskiego Klastra Lotniczego będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Share