Aktualności

Nagrody jubileuszowe

W dniach 22 – 23 września 2022 r. Prezes Zarządu Pan Piotr Skrzyński odbył spotkania z Pracownikami, którzy we wrześniu br. nabyli prawo do nagrody jubileuszowej. Podczas tego spotkania Pan Prezes pogratulował i podziękował za dotychczasową pracę oraz wręczył dyplomy uznania 11 Pracownikom Spółki z lokalizacji Bydgoszcz i Warszawa.Począwszy od września br., Pan Prezes raz w miesiącu będzie spotykał się z Pracownikami, którzy nabędą prawo do nagrody jubileuszowej lub przechodzą na emeryturę.

Udostępnij