Aktualności CSR

Akcja stary telefon

Czy oddając stary telefon można pomóc innym? Pracownicy WZL Nr 2 udowodnili, że można! W ramach akcji stary telefon zbieraliśmy zarówno sprawny jak i zepsuty sprzęt. Telefony zostały przekazane do organizatora akcji – firmy Greenfone Sp. z o. o. Następnie zysk ze zgromadzonych telefonów został przekazany na zakup niezbędnych akcesoriów dla Podopiecznych z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy.

Udostępnij