• pl
  • en

A A A

| BIP |

Proces udostępniania akcji

DataEtapy procesu
Do 14.11.2014Opracowanie ostatecznego harmonogramuobsługi osób uprawnionych.
Do 30.11.2014Opracowanie projektu graficznego i treści blankietu akcji.
Do 30.11.2014Przygotowanie projektu treści ogłoszenia o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji.
Do 30.11.2014Ustalenie ostatecznej listy uprawnionych podpisanej przez Zarząd Spółki.
Do 07.12.2014Akceptacja przez Zarząd Spółki projektu graficznego i treści blankietu akcji.
09.12.2014Powstaje prawo do nieodpłatnego nabycia kacji.
Do 05.12.2014Przydzielenie numerów akcji.
Do 09.12.2014Po uprzednim zaakceptowaniu treści ogłoszenia przez MSP Spółka zamieszcza w
prasie ogłoszenie (w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazecie lokalnej) oraz
wywiesza ogłoszenie w swojej siedzibie.
Do 23.12.2014Przekazanie pełnomocnictw MSP.
Do 23.12.2014Przyjęcie przez Spółkę zaakceptowanej przez MSP treści umowy nieodpłatnego zbycia akcji.
Do 31.12.2014Protokolarne zniszczenie starego odcinka zbiorowego obejmującego 15% kapitału akcyjnego oraz wydruk blankietów akcji.
Do 07.01.2015Druk blankietów akcji przeznaczonych dla każdego uprawnionego pracownika.
Do 14.01.2015Opieczętowanie blankietów akcji.
Od 02.02.2015 - 13.02.2015Obsługa osób uprawnionych wg przyjętego harmonogramu.
Propozycja wstępnego harmonogramu:

Osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery

Data

Dzień tygodnia

Godziny obsługi

A - B

2 luty 2015

poniedziałek

9.00-16.00

C - F

3 luty 2015

wtorek

9.00-16.00

G - J

4 luty 2015

środa

9.00-16.00

Ka - Ko

5 luty 2015

czwartek

9.00-16.00

Kr - Ł

6 luty 2015

piątek

9.00-16.00

M

9 luty 2015

poniedziałek

9.00-16.00

N - P

10 luty 2015

wtorek

9.00-16.00

R - Sł

11 luty 2015

środa

9.00-16.00

So - T

12 luty 2015

czwartek

9.00-16.00

U - Ż

13 luty 2015

piątek

9.00-16.00

    
W około 2 miesięcznych odstępach czasuObsługa osób uprawnionych w dodatkowych terminach.
09.12.2016Zakończenie procesu nieodpłatnego zbycia akcji Spółki przez Skarb Państwa na rzecz uprawnionych pracowników. Wygasa prawo do nieodpłatnego nabycia akcji.
Do 05.05.2017Archiwizacja dokumentacji.