• pl
  • en

A A A

| BIP |

Corporate Social Responsibility

Czym jest CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu, strategia zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy oraz poza nim.

Jakie są główne obszary naszych działań?

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (liczne kursy, szkolenia), a także programy integracyjne.

Podejmujemy przedsięwzięcia na rzecz naszego otoczenia, interesują nas sprawy związane z Bydgoszczą, w związku z tym wspieramy lokalne instytucje i osoby, współpracujemy z lokalnymi organizacjami, bierzemy udział we wsparciu programów dla dzieci i młodzieży.

Nasze działania skierowane są również na ochronę środowiska, prowadzimy inicjatywy takie jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych.

Promujemy idee mające na celu niesienie pomocy potrzebującym, zwiększamy świadomość społeczną na określone tematy.

Aktualności CSR