Aktualności

Dzień Przemysłu Polskiego

W dniu 27 czerwca 2019 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. uczestniczyły w zorganizowanym w siedzibie NSPA (NATO Support and Procurement Agency), w Luksemburgu Dniu Przemysłu Polskiego.

Celem wydarzenia było bliższe zaprezentowanie dla NSPA oferty przedsiębiorstw wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym WZL Nr 4 S.A. oraz innych podmiotów polskiego przemysłu obronnego.

Spotkanie było również okazją do przybliżenia polskim firmom zasad funkcjonowania NSPA oraz stosowanych przez NSPA procedur zakupu sprzętu wojskowego i usług z nim związanych na potrzeby sił zbrojnych krajów NATO.

NATO Support and Procurement Agency (NSPA) jest agencją „no profit – no loss” powołaną przez NATO w celu realizacji wspólnych zakupów sprzętu wojskowego oraz różnego rodzaju towarów i usług na potrzeby NATO, co w założeniu ma prowadzić do obniżenia kosztów ich nabycia.

Udostępnij