Aktualności

Informacja o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania Spółki w związku z koronawirusem

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie naszych pracowników, Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. podjął działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Załogi, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy firmy oraz realizacji projektów i zobowiązań.

W celu ograniczenia ryzyka zachorowalności, wprowadzono czasowe zmniejszenie liczby personelu pracującego na terenie Spółki poprzez wdrożenie systemu pracy rotacyjnej i zdalnej dla części pracowników. Wprowadzano również zalecenia płynące ze strony służb sanitarnych, dotyczące między innymi dezynfekcji pomieszczeń czy zapewnienia stosownych środków i zabezpieczeń przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych.

Opracowano i wdrożono procedury działania organizacji na wypadek stwierdzenia objawów grypowych zdiagnozowanych u pracownika obecnego w pracy. Prowadzone są również kampanie informacyjne skierowane do pracowników i ich rodzin, informujące o obecnej sytuacji oraz przekazujące dyspozycje i zalecenia płynące ze strony służb sanitarnych.

Udostępnij