Aktualności wolontariatu

Kącik muzyczny

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Kowalskiej w ramach wolontariatu pracowniczego WZL Nr 2 S.A. uruchomiony został program pn. „Kącik muzyczny”, w ramach którego zakupione zostały instrumenty muzyczne dla grupy dzieci z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bydgoszczy. Ninieszy Program ma na celu prowadzenie zajęć, spotkań oraz zabaw o charakterze ogolnorozwojowym.

Udostępnij