Aktualności

Konferencja dotycząca zabezpieczenia eksploatacji silników lotniczych w SZ RP

11 października 2018 roku na terenie naszych Zakładów odbyła się Konferencja dotycząca zabezpieczenia eksploatacji silników lotniczych w SZ RP. W konferencji wzięli udział reprezentanci Sił Zbrojnych RP oraz wyższych uczelni technicznych. Prelekcje wygłosili przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A., Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Politechniki Poznańskiej oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.

Prelekcje dotyczyły omówienia zagrożeń możliwych podczas eksploatacji elementów silnikowych oraz nowych rozwiązań technicznych. Spotkanie było okazją do wymiany praktycznych doświadczeń związanych z eksploatacją maszyn oraz uzyskania wiedzy na temat proponowanych innowacji w procesie technologicznym. Współpraca pomiędzy ośrodkami akademickimi i jednostkami wojskowymi jest niezbędna do osiągnięcia strategicznych celów dla lotnictwa i stałego rozwoju Sił Powietrznych. Nasza firma stała się miejscem, gdzie nawiązywanie takiej współpracy jest możliwe.

Udostępnij