Oczyszczalnia ścieków

18.06.2009 r. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. podpisały umowę o dofinansowanie projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w WZL Nr 2 S.A. celem redukcji ilości nieoczyszczonych ścieków” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, IV oś Priorytetowa, Działanie 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakładzie gospodarki wodno- ściekowej, współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nowa instalacja została wykonana w technologii umożliwiającej pełny odzysk wody ze ścieków przemysłowych. Dzięki niej można ponownie wykorzystać wodę w procesie produkcyjnym. Końcowym produktem instalacji jest wysokiej jakości woda demineralizowana o ściśle gwarantowanych parametrach przewodnictwa niezależnych od początkowego zasolenia ścieków. Układ może pracować w trybie automatycznym i ręcznym, ma pełną kontrolę i rejestruje wszystkie procesy niezbędne dla operatorów.
Dzięki realizacji Projektu uzyskujemy wodę wysokiej jakości, niezbędną w procesie malowania samolotów, m.in. F-16. Wdrożone technologie są bardzo nowoczesne i zaawansowane technicznie, a ich stopień rozpowszechnienia w przemyśle lotniczym nie jest wysoki. Inwestycję charakteryzuje bardzo wysoki stopień innowacyjności. Dzięki jej realizacji Zakłady spełniają obecnie najwyższe normy środowiskowe i jakościowe. Prowadzona inwestycja ma na celu oszczędność zasobów wodnych na poziomie 9000m3/rok oraz wyeliminowanie zrzutu ścieków produkcyjnych do kanalizacji miejskiej.