Fosforanowanie cynkowe

Powłoki fosforanowe wytwarza się na powierzchniach stali, żeliwa i cynku. Różnią się one między sobą strukturą i masą jednostkową. Oprócz przeciwdziałaniu korozji spełniają też funkcje techniczne:

  • do ochrony czasowej wyrobów w czasie magazynowania, transportu oraz użytkowania, po uprzednim nasyceniu powłoki środkami ochrony czasowej (oleje, smary);
  • jako warstwy poprawiające odporność korozyjną i zwiększające przyczepność powłok lakierniczych;
  • jako warstwy ułatwiające obróbkę plastyczną metali na zimno (przeciąganie, wyciskanie, tłoczenie);
  • jako warstwy przeciwcierne, zmniejszające współczynnik tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego;
  • jako warstwy izolacyjne, stosowane do celów elektrotechnicznych.

Maksymalne wymiary detali: 1300[mm] x 500[mm] x 700[mm].