Usługi projektowe

Wykonujemy projekty oraz dokumentację konstrukcyjno – technologiczną na wyroby metalowe, teflonowe, gumowe itp. (CATIA, Solid Edge).

Opracowujemy dokumentację na oprzyrządowanie specjalne i stanowiska, projektujemy formy do wyrobów gumowych.
Projektujemy wiązki, układy elektryczne i elektroniczne (OrCAD, Altium Designer).
Wykonujemy analizy wytrzymałościowe i dynamiczne konstrukcji (MSC.visual NASTRAN).